• Geen aankomende punten
 • Geschiedenis St. Andries

  Muziekvereniging St. Andries werd opricht op 20 november 1947, door impulsen vanuit de Groessense gemeenschap. Direct na de Tweede Wereldoorlog bestond de dringende behoefte aan muzikale opluistering van allerlei dorpsactiviteiten: jubilea, Sacraments-processie en de Kermis.
  Voor de oorlog was er in Groessen ook een muziekvereniging, maar deze is in 1924 ter ziele gegaan. Het instrumentarium is toen ingeleverd bij de kapelaan en voorgoed verdwenen.

  Voor de oprichting namen de besturen van Schutterij E.M.M. en het parochiebestuur van de Andreaskerk het voortouw. Zij vormden een oprichtingscomité bestaande uit mensen uit het arbeidersleven, de schutterij en de toenmalige ABTB (boerenbond) en een oud muzikant.
  Er werd een voorzitter (Dhr. Th. Nass Sr) aangesteld die een bestuur vormde en er werd op zoek gegaan naar leden, een dirigent en geld om instrumenten te kopen. Via een extra kerk-collecte, een huis aan huis actie en een gift van Schutterij E.M.M. werd een totaal startbedrag van F. 2.500,-- bij elkaar gehaald. Hiermee vertrok een delegatie bestaande uit het bestuur en de 1e dirigent naar de muziekzaak Muller in Amsterdam om instrumenten te kopen.

  De dirigent vormde een kleine harmoniebezetting en ging ermee aan de slag. In 1948 werd de eerste rondgang op een wagen gemaakt en werden de eerste serenades gebracht aan “de eerste jongens” die terugkwamen uit Indië. In 1950 volgden er nog meer muzikale intochten. Voor een stukje uniformiteit werd er in 1949 een collecte gehouden, door deze opbrengst konden de eerste petten aangeschaft worden, één pet werd geschonken door de plaatselijke kleermaker. In deze periode sloot men zich ook aan bij een muziekbond, de Federatie Katholieke Muziekbonden, dit bracht nogal wat commotie teweeg in de Liemers, omdat andere muziekverenigingen bij een andere bond aangesloten waren. In 1951 werd er voor het eerst deelgenomen aan een concours. Er werd een 2e prijs voor concertwerken en een 1e prijs behaalt voor het marswerk.

  Hieronder de eerste foto van St. Andries. De foto is gemaakt eind jaren 50.

   

   

   

  Op de foto staan, van links naar rechts:


  Bennie Kruis, Gerrit Salemink, Bertus Jansen, Cor Raasing, Geert Smink, Henk Derksen, Bart Stinesen, Jan van Onna, Bennie Driessen, Theet Driessen, Teun Bisseling, Mart Vermeulen, Rudie Meijer, Willie Stokman, Willy Janssen, Cor Stokman, Wim den Balvert, Theo Meijer.

   

   

   

   

   

  De eerste jaren waren roerige jaren met veel ups en downs, dankzij vasthoudendheid van het bestuur wist men steeds weer uit diepe dalen te komen. In 1960 werd er vanwege het lage ledenaantal besloten om van harmoniebezetting over te gaan naar een fanfare bezetting. In 1965 werd er een grote verandering doorgevoerd, de jaarvergadering besluit om ook “meisjes” toe te laten tot de vereniging. Dit is aanleiding voor bestuur en dirigent om een jeugdorkest te vormen. Hiervoor meldden zich 30 aspirant-leden aan, waarvan het merendeel meisjes waren. Als groep begonnen zij aan een opleiding, maar zij moeten vanwege financiële redenen even wachten op instrumenten.

  Het Fanfare-orkest en het jeugdorkest worden in 1967 samengevoegd tot één orkest, in dit jaar wordt ook het eerste uniformenfonds gevormd. De eerste uniformen worden in 1969 uitgereikt door de plaatselijk pastoor, men gaat dan ook op concours en met een 1e prijs promoveert St. Andries naar de 2e afdeling. Het 25 jarig jubileum werd in 1972 gevierd, met de organisatie van een bondsconcours in de Andreaskerk en 2 weken later een Heilige mis en jubileumreceptie.

  In de periode van 1974 tot 1982 vinden er tal van wijzigingen plaats binnen de vereniging. Van bestuurswisselingen tot dirigentenwisseling. In 1982 wordt de gehele muziekvereniging in een nieuw tenue gestoken weer een belangrijke verandering in de geschiedenis St. Andries. Een nieuwe dirigent zet St. Andries in 1986 weer om in harmonie bezetting en het omzetten naar harmonie betekent weer een stimulans om lid te worden. Een jaar later kon het 40 jarig jubileum uitbundig gevierd worden, evenals in 1997 het gouden jubileum waarbij het huidige vaandel aangeboden werd door en namens de Groessense bevolking.

  Door de jaren heen zijn er talrijke serenades gebracht bij diverse jubilea van personen en verenigingen in het dorp. Daarnaast worden de inzamelingsactiviteiten steeds belangrijker voor de vereniging. Met name het oud-papier en oud-ijzer depot zijn twee belangrijke activiteiten voor de financiële ondersteuning van de vereniging.

  Vanaf de oprichting tot op heden is de doelstelling van R.K. Muziekverenging St. Andries om muzikaal klaar te staan bij allerlei dorpsactiviteiten in Groessen nog steeds niet veranderd. Daarnaast is door de jaren heen de muzikale ontwikkeling van het orkest een belangrijke doelstelling geworden. St. Andries wil haar eigen muzikale niveau steeds op een iets hoge platform tillen om daarbij het plezier in muziek maken zeker niet uit het oog te verliezen.